سامانه مدیریت دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
لیست دستیاران آموزشی
ثبت دستیار آموزشی
پیگیری مرامنامه

دستیاران آموزشی نقش بسیار مهمی در کیفیت ارائه‌ی دروس در کنار اساتید بر عهده دارند. این دستیاران با طراحی تکالیف و پروژه‌ها و با حضور در کلاس‌های حل تمرین می‌توانند در یادگیری بهتر دانشجویان بسیار مؤثر باشند. همین امر سبب شده است که دقت در انتخاب، مدیریت، نظارت و ارزیابی دستیاران آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. همچنین عدم توجه به آموزش دستیاران آموزشی به لحاظ تعهدات اخلاقی و علمی و شیوه ی ارائه ی مطالب و نحوه‌ی برخورد با دانشجویان می‌تواند یکی از علل اصلی پایین بودن کیفیت ارائه‌ی دروس باشد.

بنا بر درخواست ریاست محترم دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مبنی بر ایجاد مرام‌نامه‌ی علمی و اخلاقی دستیاران آموزشی، شورای صنفی دانشکده با برگزاری جلسات متعدد و با مطالعه و توجه به سند سایر دانشگاه‌ها و نهادهای معتبر دنیا در خصوص سند دستیاران آموزشی مانند ایمپریال کالج لندن، یوسی سن‌دیگو، دانشگاه تگزاس در آستین و دانشگاه دوک نسخه‌ی اولیه‌ی سند مرام‌نامه ی دستیاران آموزشی دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر را تهیه نموده است. همچنین در تنظیم این سند، تفاوت ساختار انتخاب دستیاران در ایران و خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سامانه‌ی ثبت و مدیریت دستیاران آموزشی، مرجع اصلی شناخت دستیاران آموزشی دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است و کلیه‌ی دستیاران آموزشی دروس و آزمایشگاه‌ها موظف هستند که مشخصات خود را در آن به ثبت رسانند و نسبت به تعهدات علمی و اخلاقی آن پایبند باشند.